Projekt "Pełną piersią" -kampania informacyjna na rzecz poprawy jakości powietrza.

PP_logo.png

Koło Gospodyń Wiejskich „Kałuszyńskie smaki”  w Kałuszynie rozpoczęło realizację projektu „Pełną piersią” -kampania informacyjna na rzecz poprawy jakości powietrza. Projekt jest realizowany ze środków Clean Air Fund, przekazanych przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy.

Dla naszego życia niezbędnym składnikiem  jest tlen. Bez niego organizm człowieka nie funkcjonuje prawidłowo a wszystkie zachodzące w nim  procesy ulegają degradacji. Mieszkamy pośród lasów, łąk i pól. Wielu z nas wybrało ten teren, przenosząc się z wielkich hałaśliwych
i zanieczyszczonych miast. Chcemy żyć spokojnie, w zgodzie  z naturą i zdrowo.
Czy jednak tak jest?

Wraz z nadejściem jesieni, w powietrzu unoszą się gryzące w oczy i gardło zapachy  pochodzące  z naszych domostw, szklarni i zakładów pracy.  
Dym przeszkadza nam, czasem zmusza wręcz do ucieczki. Czy to jest jednak  jedyny problem? Czy na pewno wiesz, czym oddychasz?
Czy masz świadomość, jakie skutki dla ciebie i twoich bliskich ma oddychanie „byle czym”?

Nasz projekt ma na celu przybliżenie mieszkańcom problemu i uświadomienie, iż nie zawsze oddychanie „pełną piersią” jest możliwe. Czasem wręcz   może grozić poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.  

Co zrobić, jak dołożyć swoją małą cegiełkę do wspólnego  budowania naszej „czystej enklawy” ?

Zaczynamy od chemii. Większość z nas nie ma o niej pojęcia ale warto pochylić się nad nią i uświadomić sobie, czym tak naprawdę oddychamy. Jesteśmy żywym organizmem  a skoro tak, to wiadomo  każdy związek chemiczny wchodzi w reakcje z żywymi komórkami.

Szczególnie ważną, z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia ludzkiego szkodliwą substancją obecną w powietrzu jest pył zawieszony. Jego cząstki są niewidoczne dla oka, gdyż mają średnicę aerodynamiczną poniżej 2.5 mikrometra. Poza rozmiarami (a także kształtem, w szczególności wielkością powierzchni) cząstek pyłu, wpływ zanieczyszczeń pyłowych na zdrowie może też zależeć od ich składu chemicznego. Skład chemiczny pyłu zależy
z kolei silnie od jego pochodzenia. W szczególności, w skład pyłu pochodzącego z procesów spalania mogą wchodzić różne szkodliwe dla zdrowia substancje, np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i ich pochodne, azaareny i inne wielopierścieniowe związki aromatyczne, związki
z grupy dioksyn (PCDD/F), a także metale ciężkie i  przejściowe.

Szkodliwy wpływ na zdrowie mają również zanieczyszczenia gazowe, takie jak tlenek węgla (CO) dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), czy powstający z dwutlenku azotu w reakcjach fotochemicznych ozon troposferyczny. Zazwyczaj mamy zresztą do czynienia z jednoczesną ekspozycją na zanieczyszczenia gazowe i pyłowe. W wyniku reakcji między substancjami gazowymi (amoniak, tlenki siarki i tlenki azotu) mogą także powstawać tzw. pyły wtórne, a skład chemiczny pyłów pierwotnych może ulegać modyfikacji.

 

logo KAS.jpg
71737757-a0d06880-2e22-11ea-806a-5f1c070
poprawiony.jpg